Juhlien juhlat: internet-lähteet

Tältä sivulta löydät kirjassa Juhlien juhlat (2010) mainitut internet-lähteet. "Kirjaa valmistellessani on vahvistunut havaintoni siitä, että keskustelujen uusimmat näkökulmat löytyvät internetistä. Tämä tosiasia lisää samalla lähdekritiikin tarvetta, koska monia näin julkaistuja tekstejä ei ole ennakolta asiaa ennestään tuntevien henkilöiden toimesta kritisoitu. Jotta internetistä saatu aineisto olisi suhteellisen helposti lukijan käytettävissä, olen tallettanut kotisivuilleni kirjassa esitetyt viitteet. -- Aineistot internetissä muuttuvat, joten olen tallettanut käyttämäni aineistot myös it...
More

Tyrskyissä (1994)

Tässä kirjassa Jouko Jääskeläinen kertoo elämänsä tyrskyistä, arvioi maailman myrskyjä ja ottaa kantaa suomalaisiin tapahtumiin. – Eihän elämä ole helppoa, mutta sittenkin on joku, joka tätä meidän hulluinhuonettamme, yhteistä maailmaamme, vartioi ja ylläpitää. ”Kirjan ajatukset ovat kypsyneet vähitellen yli kahdenkymmenen vuoden aikana. Tänä aikana Suomen historiassa vilahtelivat opiskelijaradikalismi ja vahvat siteet itään, voimakas taloudellinen kasvu ja sitä seurannut talouspoliittinen romahdus, vaihdokset hallituspohjissa ja muutokset kansakunnan henkisessä ilmapiirissä. Kirjani näkökul...
More