Arvomme – mistä ne tulevat? (2007)

Arvojemme alkuperän äärellä. Mikä on vapauden ja vastuun suhde ihmisen elämässä – sekä yhteiskunnassa? Perinteisesti yhteiskunnissa on korostettu järjestystä eli sitä, että kaikkien on elettävä tietyllä tavalla. Uudempi ajattelu korostaa ihmisten henkilökohtaista vapautta. Kristinusko ja juutalaisuus ovat vaikuttaneet monien yhteiskuntien arvoihin ja rakenteeseen. Jouko Jääskeläinen nostaa pamfletissaan esille keskeisiä ajatuksia oikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa. Hän hahmottelee yhteisöllistä näkökulmaa, jossa yksilön vapaus ja yhteisön arvot eivät ole ristiriidassa. Hän etsii tämän ...
More

Tyrskyissä (1994)

Tässä kirjassa Jouko Jääskeläinen kertoo elämänsä tyrskyistä, arvioi maailman myrskyjä ja ottaa kantaa suomalaisiin tapahtumiin. – Eihän elämä ole helppoa, mutta sittenkin on joku, joka tätä meidän hulluinhuonettamme, yhteistä maailmaamme, vartioi ja ylläpitää. ”Kirjan ajatukset ovat kypsyneet vähitellen yli kahdenkymmenen vuoden aikana. Tänä aikana Suomen historiassa vilahtelivat opiskelijaradikalismi ja vahvat siteet itään, voimakas taloudellinen kasvu ja sitä seurannut talouspoliittinen romahdus, vaihdokset hallituspohjissa ja muutokset kansakunnan henkisessä ilmapiirissä. Kirjani näkökul...
More