Reijo Telaranta Seurakuntalainen.fi

Mitä löytyy, kun Euroopassa laajasti vaikuttavia ideologioita ja uskontoja tutkitaan talousmoraalin, yksilömoraalin, tietämisen ja instituutioiden rakentamisen näkökulmista? Millaisia asioita tällainen syvältä luotaava ja järjestelmällinen analyysi paljastaa meistä ja yhteiskunnistamme? Valtiotieteitten tohtori Jouko Jääskeläisen tavoitteena on selvittää, miten ristipaineissa elävissä länsimaisissa yhteiskunnissa olisi löydettävissä uudenlainen yhteisöllisyys. Olisiko sellainen toteutettavissa, vaikka yhteiskuntia nakertavat moraalikato, syrjäytyminen, sokea luottamus tietoon sekä talouselä...
More

Uutuuskirja kysyy: Millaisen yhteisön tarjoavat eri aatteet?

Kristiina Kunnas KD-lehti – Tämä on ollut kuin vaellus, jonka jälkeen tunnen saaneeni kasaan instrumentteja, joilla voi asioita arvioida, sanoo Jouko Jääskeläinen, joka halusi kirjassaan selvittää erilaisten yhteiskuntajärjestysten yhteisöllisyyttä, suhdetta talouteen ja politiikkaan, sekä yksilön moraalin merkitystä. Hän käy uutuuskirjassaan läpi seitsemän eri näkökulmaa. Jouko Jääskeläisen uutuuskirja esittelee seitsemän aatteen yhteisöllisyyden ja arvot. Kirjan kirjoittaminen alkoi oikeastaan jo 45 vuotta sitten. Parikymppinen valtiotieteiden opiskelija kuului Suomen Kristillisen ...
More

Suomen Viikkolehti Joukon kirjasta

  Vuoden 1972 helmikuussa Jouko Jääskeläinen löysi riemuvuoden. Kolmannen Mooseksen kirjan käsky maan omistusoikeuksien palauttamisesta oli varmasti ollut tuttu Tampereella tiedotusoppia opiskelleelle nuorelle miehelle ennestäänkin, mutta tuolloin hän havahtui sen merkitykseen. – Riemuvuosi jäi kohta 50 vuodeksi elämääni, Jääskeläinen kertoo.   Laki löytyy sydämestä Jääskeläinen on sittemmin lukenut itsensä valtiotieteen tohtoriksi ja tehnyt pitkän uran politiikassa niin valtakunnallisesti Kristillisdemokraateissa kuin paikallistasolla Vantaan kaupunginvaltuutettunakin. Hengellinen koti o...
More

Jouko Jääskeläinen kirkolliskokous marraskuu AD 2017 Avioliitosta emme saa ”uutta ilmoitusta”

Merkittävin päätös marraskuussa oli se, että seurakuntavaalit siirtyvät marraskuun kolmanteen sunnuntaihin. Koko viikko alkoi Reformaation 500-vuotisjuhlien päätöstapahtumalla. Avioliittoon vihkimisestä luopumisesta esitettiin laaja selvitys. Tämä Eila Helanderin pohdiskelu sai myös varsin paljon kritiikkiä. Ensi toukokuu on kirkon avioliittokannan suhteen tavattoman tärkeä. Esitykset tekee perustevaliokunta. Jumala puhuu, katekismuksen mukaan, ennen kaikkea Sanansa kautta, mutta epäsuorasti myös luonnon kautta. Minulle Raamatun Sana ja luonnon kirja puhuvat tässä asiassa samaa kieltä. ...
More

Rauhallisesti kirkolliskokouksessa

Kirkolliskokouksen ensimmäinen päivä sujui varsin rauhallisissa merkeissä. Ehkä kantavimpana aiheena esille nousi maahanmuuttajien ja pakolaisten kysymys. Missä kulkee lain ja oikeuden raja, missä toteutuu inhimillisyys ja missä on oikeus vetää rajaa. Tätä tematiikkaa arkkipiispa käsitteli avauspuheenvuorossaan. Pinnan alla sekä pinnan päällähän kysymys on ollut muutoinkin. Jälleen yksi uusi aloite avioliittokysymyksestä on viikolla esillä, mutta se siirtynee valiokunnan mietittäväksi toistaiseksi ilman erityisempiä seurauksia. Itse käytin tiistaina pienen puheenvuoron Kirkkohallituksen vuo...
More