Saadaanko lähipalvelut turvattua?

Kuntauudistukseen liittyvä lähipalveluiden turvaaminen ei ratkea kiistelemällä, vaikka siitä poliittista kädenvääntöä käydäänkin. Kaikkia tyydyttävän ratkaisun keskiöön muodostuu kaksi ydinkysymystä. Ensimmäinen on se, ketkä meitä 20 vuoden päästä hoitavat. Tekemistämme päätöksistä huolimatta emme tiedä, onko meillä väestörakenteeseemme suhteutettuna tarpeeksi hoitajia. Tämä on se suuri kysymys, joka on edellisen hallituksen ja nykyisen hallituksen toimintojen takana. Miten siinä lopulta onnistutaan, jää nähtäväksi. Toinen keskeinen asia on, miten me saamme aikaan kasvotetun päätöksenteo...
More

Tutustutaan vanhuuteen

Se, miten tänään varaudumme tulevaisuuteemme, on joskus hyvin käytännöllistä. Tarvitsisimme mahdollisuutta tutustua vanhuuteen ja vanhenemiseen. Kun käytössämme tänä päivänä on synnytysvalmennuskursseja niin miehille kuin naisille, erilaisiin oppilaitoksiin valmennuskursseja ja monta muuta, niin nyt tarvittaisiin Tutustu vanhenemiseen -kursseja. Niitä tarvitsisimme silloin, kun lähellämme elävät ovat vielä hyvässä kunnossa. Olisi hyvä tietää, mitä vanheneminen tarkoittaa, miten erilaisiin todennäköisiin vaivoihin ja ongelmiin tulee suhtautua ja miten voimme tukea ikääntyvää ihmistä ja lähimmäi...
More