Itsenäisiksi selviytyjiksi

Mikä on kehityspolitiikan tavoite? Se on aivan sama kuin kotona, perheessä ja koulussa: kasvu omien asioittensa hoitajaksi ja tasavertaiseksi toimijaksi. Tätä tarvitaan niin valtioiden kuin pienempien yhteisöjen tasolla. Matkalla päämäärään meitä auttavat monet välitavoitteet, joita hallituksen selonteossa on käsitelty.

On arvioitu, että kehitysmaista meille hyvinvoiviin maihin tulevat rahavirrat ovat moninkertaiset verrattuna kehitystukeemme heille. Varmaa tietoa miljardin tarkkuudella ei tästä voi saada. Yksiselitteistä kuitenkin on se, että Suomen kehityspolitiikan painopisteet, kuten ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen, tukevat kansainvälisen toimintaympäristömme meillekin tärkeää vakautta.

Kehitysyhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla arvoketjussa syntyvän ansion ja kasvun jakaminen oikeudenmukaisesti kaikille työssä mukana olleille. Tätä edistävät veroparatiisien muuttaminen terveen kasvun saarekkeiksi sekä arvaamattoman ilmastonmuutoksen kesyttäminen erityisesti suojattomimpien elämän turvaamiseksi. Ensimmäinen kouluvuosi voi olla kiinni siitä, että kotikylällä on kaivo, ja että koulun yhteydessä on oma sanitaatio tytöille ja pojille. Maanomistukseen liittyvä kartoitus ja rekisteröinti avaavat paikallisille mahdollisuuksia kestävään elämään.