Lapselle isä ja äiti adoptiossa

Pääsimme kuuden äänen päähän, kun esitin avioliittolain muutoskeskustelun toisessa vaiheessa lausumaa, jolla olisi turvattu adoptiotilanteessa lapselle isä ja äiti. Hyvästä yrityksestä huolimatta jäimme tappiolle äänin 97 – 91. Tulos oli kuitenkin tiukin asiasta käydyissä eri äänestyksissä.

Ponnessa esitin, että ”eduskunta edellyttää, että avioliittolainsäädäntöä uudistettaessa perheen ulkopuolisessa eli vieraslapsiadoptiossa turvataan lapselle oikeus isään ja äitiin, jollei nykyisiä käytäntöjä noudattaen ole lapsen edun kannalta painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen.”

Tämä olisi merkinnyt adoptiokäytännön säilymistä nykyisellään. Normaalisti adoptio on mahdollista aviopuolisoille yhdessä, painavista syistä yksinäinen henkilö voisi adoptoida. Sisäinen adoptiohan on jo nykyisin mahdollista samaa sukupuolta olevien parien kohdalla. Tämän hetken laissa on se ongelma, että adoptio-oikeus on aviopuolisoilla, isästä ja äidistä tai miehestä ja naisesta ei mainita. Nyt on ilmeinen vaara, että adoptio-oikeus laajenee tavalla, jota lakia alun perin laadittaessa tuskin on tarkoitettu.

Kannattaa huomioida, että vastaavan tyyppisiä adoptiota rajoittavia ratkaisuja on eri maissa, muun muassa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä rekisteröintiin liittyen, Portugalissa avioliittoon liittyen, muuallakin löytyy ratkaisuja eri yksityiskohdin. Asiasta kiinnostuneet voivat tutustua vaikkapa oikeusministeriön selvitykseen numero 55 tältä vuodelta (2014) marraskuulta.