Puolueelle talous- ja ideologiaryhmä

Perinteisesti lähiyhteisöjä ja yksilön vaikutusmahdollisuuksia korostanut päätöksentekojärjestelmä on kansainvälistymisen ja talousongelmien vuoksi vahvasti koetuksella. Nyt on oikea hetki nostaa esille vallankäyttöön ja talouden hoitoon liittyviä terveitä periaatteita. Tarvitsemme puoluejohdon avuksi erityisesti talouspolitiikkaa ja vallankäyttöä pohtivan työryhmän.

Suomessakin olemme velkaantuneet ja samalla taloutta koskevassa päätöksenteossa asioita hoidetaan aika kaukana ihmisistä ja työntekijöistä. Tavallisen kansalaisen vaikutusvalta on suhteellisen vähissä. On vaara, että kehitys johtaa sekä taloudelliseen eriarvoistumiseen että vallankäytön vinoutumiseen. Onko niin, että arvoiltaan erittäin liberaali ja hauras yhteiskunta suosii yhä keskitetymmän taloudellisen vallankäytön muotoja?

Erityisiä paineita suomalaiselle talous- ja hallintojärjestelmälle aiheutuu epäselvästä kehityksestä Euroopassa. Hankalan Kreikan tilanteen hoitaminen on nostanut esille vaatimuksia keskitetymmästä vallankäytöstä euroalueella. Tätä kehitystä vastaan tarvitaan nyt pikaisesti käytännön työtä sekä periaatteellista pohdintaa ja ratkaisumalleja.

Perinteisesti uskonnon ja politiikan kohtaamiseen liittyvät asiat on jaettu maallisiin ja hengellisiin. Tuo jako on vain eräs mahdollinen ja osin puutteellinen. Itse jakaisin ns. maalliset asiat yhteiskunnan rakenteita koskeviin ja yksilön moraalisia ratkaisuja käsitteleviin kysymyksiin. Näillä kaikilla elämänalueilla on selkeä liittymäkohtansa arvoihin. Oikeat arvot eivät ole käytössä vain pyhinä, vaan erityisesti arkena. Siksi kristillisiin arvoihin ja demokratiaan pohjautuva puolue tarvitsee vankkaa aatteellista työtä. Juuri nyt.