Turvassa työpaikalla

Työturvallisuuskeskus julkaisi Työväkivallan riskiammatit -tutkimusraportin vuonna 2010. Sen mukaan vartiointi- ja suojelualalla, terveyden- ja sairaanhoitoalalla sekä sosiaalialalla työskentelevät joutuvat muita useammin työväkivallan kohteeksi. Yleisimmin työväkivaltaa kohtaavat 25−44 -vuotiaat työntekijät sekä naiset. Työväkivallan ehkäisemiseksi riskityöpaikoilla on lisätty vartiointia, mutta tutkimusraportin tulosten perusteella tekniset toimenpiteet eivät näyttäisi yksin ratkaisevan ongelmaa. Turvallisuuden hallinta edellyttääkin entistä täsmällisempiä työväkivallan ennaltaehkäisytoim...
More