Kehityspolitiikka on huomioitava kaikessa päätöksenteossa

Kehitysyhteistyön kannalta merkittävin uudistus olisi asioiden tarkastelu ja määrittely ns. arvoketjun muodossa. Tällä hetkellä kehitysmaat eivät välttämättä kykene pitämään puoliaan materiaalien hinnoittelussa tai edes heidän alueillaan toimivien eri tahojen verotuksessa. Siksi on määriteltävä oikeudenmukainen arvoketju. Olemmeko valmiita siihen, että jokainen tekijä saa oikeudenmukaisen osuutensa tavaroiden ja palveluiden tuotantoketjussa?

Johdonmukaisuus edellyttää, että kehityspolitiikan näkökulma otetaan huomioon kaikilla alueilla. Tämä ilmenee esimerkiksi kauppa-, maatalous-, maahanmuutto- ja ilmastopolitiikassa siten, että kehitysavun ja toimintamme eri muodot tukevat toisiaan. OECD:n kehitysapukomitea DAC:in vertaisarviossa (2012) politiikkajohdonmukaisuutta pidettiin heikoimmin edistyneenä osa-alueenamme.

Verojen tulisi kertyä siihen valtioon, jossa taloudellista toimintaa kulloinkin harjoitetaan. Suomen tulee jatkaa aktiivista toimintaa aggressiivisen verosuunnittelun, veronkierron ja veroparatiisien torjumiseksi. Pääministerin johdolla toimivan valtioneuvoston kanslian tulisi ottaa päävastuu johdonmukaisuuden toteutumisen seurannasta valtionhallinnossa.