Tarvitsemme totuuden ja vapauden liittoa

Viime viikkojen ja kuukausien tapahtumat ovat järkyttäneet meitä. Avoin väkivalta ja terrorismi ovat lisääntyneet jopa Euroopassa. Samalla monille meille hyvin läheisten juutalaisten kokema uhka myös Euroopassa on kasvanut.

Mielestäni kaikkein tärkeintä olisi luoda ja vahvistaa liittoa totuuden ja vapauden kesken. Pelkkä demokratian lisääminen ei riitä, koska se on ensisijaisesti toimintatapa, ei itse asian sisältö. Huonona esimerkkinä voisi todeta, että demokraattisin keinoin voitaisiin jopa palata siihen, että rauhan ajan kuolemanrangaistus hyväksyttäisiin. Arvojärjestelmämme Euroopassa kuitenkin torjuu tämän. Meille tärkein on totuus ja ihmisarvo, ei menettelytapa.

Viime aikojen terroristit ovat saattaneet ajatella, että heidän totuuttansa voitaisiin edistää murhaamalla. Viime aikojen uutiset Ranskasta ovat olleet aivan käsittämättömän järkyttäviä.

Tämä pakottamisen ilmapiiri eli väkivallalla uhkaaminen ja sen eriasteinen käyttäminen on ollut keskeistä monissa poliittisissa ja ideologisissa järjestelmissä, myös 1900-luvulla ja valitettavasti jossakin jopa vieläkin.

Oikein ymmärrettynä juutalais-kristillisen arvoperinnön tärkeimpiä piirteitä on totuuden ja vapauden yhdistäminen. Tämä näkyy läpi Raamatun tekstien. Tätä kannattaa nyt opiskella.