Juhlien juhlat (2010)

Kirjaesittely: Juhlien juhlat – havaintoja Raamatusta ja kalenterista (2010) Monet tämän päivän juhlat ja perinteet juontavat juurensa vuosituhansien taakse Raamatun juhlaperinteisiin, tapoihin ja tapahtumiin. Juutalaisen kulttuurin tuntuja, VTT Jouko Jääskeläinen avaa juhlien raamatunhistoriallisia taustoja ja juhlaperinteiden sanomaa. Kirjan keskeinen lähdeteksti on Kolmannen Mooseksen kirjan luku 23, jossa Jumala ilmoittaa Israelille juhla-ajat. Näihin juhla-aikoihin ovat kätkettyinä maailmanhistorian tärkeimmät tapahtumat, Jumalan suunnitelma pelastusteoista, joista osa on jo tapahtu...
More

Juhlien juhlat: internet-lähteet

Tältä sivulta löydät kirjassa Juhlien juhlat (2010) mainitut internet-lähteet. "Kirjaa valmistellessani on vahvistunut havaintoni siitä, että keskustelujen uusimmat näkökulmat löytyvät internetistä. Tämä tosiasia lisää samalla lähdekritiikin tarvetta, koska monia näin julkaistuja tekstejä ei ole ennakolta asiaa ennestään tuntevien henkilöiden toimesta kritisoitu. Jotta internetistä saatu aineisto olisi suhteellisen helposti lukijan käytettävissä, olen tallettanut kotisivuilleni kirjassa esitetyt viitteet. -- Aineistot internetissä muuttuvat, joten olen tallettanut käyttämäni aineistot myös it...
More

Yhteisöllisyys juutalaisessa kansallisuusajattelussa ja Israelin valtion itsenäisyysjulistuksessa (2008)

– Jouko Jääskeläisen yleisen valtio-opin väitöskirja. Israelin valtion itsenäisyysjulistus annettiin toukokuussa 1948 eli 60 vuotta sitten.  Sen sisällöllä on historiallinen ja poliittinen taustansa itsenäistymistä edeltäneessä ajassa. Jouko Jääskeläinen selvitti väitöskirjassaan yhteisöllisyyttä juutalaisessa kansallisuusajattelussa ja Israelin valtion vuoden 1948 itsenäisyysjulistuksessa. Jääskeläinen on kehittänyt kolmiulotteisen yhteisöanalyysin, jonka avulla arvioidaan mainitun julistuksen ja sen taustalla olevan monimuotoisen juutalaisen kansallisuusajattelun arvoja ja käytännön toimint...
More

Arvomme – mistä ne tulevat? (2007)

Arvojemme alkuperän äärellä. Mikä on vapauden ja vastuun suhde ihmisen elämässä – sekä yhteiskunnassa? Perinteisesti yhteiskunnissa on korostettu järjestystä eli sitä, että kaikkien on elettävä tietyllä tavalla. Uudempi ajattelu korostaa ihmisten henkilökohtaista vapautta. Kristinusko ja juutalaisuus ovat vaikuttaneet monien yhteiskuntien arvoihin ja rakenteeseen. Jouko Jääskeläinen nostaa pamfletissaan esille keskeisiä ajatuksia oikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa. Hän hahmottelee yhteisöllistä näkökulmaa, jossa yksilön vapaus ja yhteisön arvot eivät ole ristiriidassa. Hän etsii tämän ...
More

Tyrskyissä (1994)

Tässä kirjassa Jouko Jääskeläinen kertoo elämänsä tyrskyistä, arvioi maailman myrskyjä ja ottaa kantaa suomalaisiin tapahtumiin. – Eihän elämä ole helppoa, mutta sittenkin on joku, joka tätä meidän hulluinhuonettamme, yhteistä maailmaamme, vartioi ja ylläpitää. ”Kirjan ajatukset ovat kypsyneet vähitellen yli kahdenkymmenen vuoden aikana. Tänä aikana Suomen historiassa vilahtelivat opiskelijaradikalismi ja vahvat siteet itään, voimakas taloudellinen kasvu ja sitä seurannut talouspoliittinen romahdus, vaihdokset hallituspohjissa ja muutokset kansakunnan henkisessä ilmapiirissä. Kirjani näkökul...
More