Isänmaallisuus yhdentymisen ja kansallismielisyyden puristuksessa (2021)

Millainen olisi hyvä isänmaa? Miten ratkaistaan kysymys siitä, kuulutaanko suurempaan yksikköön vai käperrytäänkö omiin oloihin? Miten suomalaisen isänmaallisuuden historiassa näkyvät eri vaihtoehdot ja onko perinteisellä isänmaallisuudella enää tilaa. Jouko Jääskeläinen käy läpi suomalaisen isänmaallisuuskäsityksen eri vaihteita ja arvioi maamme tilanteita seitsemällä kriteerillä. Talous ja suhteet naapureihin ovat tärkeitä, mutta keskeistä on myös yhteisöllisyys, jota arvioidaan eri tekijöiden valossa. Kun nationalistinen ajattelu 1800-luvulla Ruotsin vallan ajan jälkeen vahvistui, s...
More

Toivon tulevaisuus (2020)

– Ihmisten utopiat ja Raamatun profetiat. VT Jouko Jääskeläinen kuvaa kirjassaan yhteiskuntafilosofian ja kristillisen yhteisökäsityksen kysymyksiä. Jääskeläinen käsittelee eri ajatusmallien sisältöjä suurten linjojen valossa ja arvioi, miksi niin usein kyse on utopiasta ja harvoin todellisista ratkaisuista. Jääskeläinen, Jouko 2020. Toivon tulevaisuus. Ihmisten utopiat ja Raamatun profetiat. Painopaikka Helsinki: Uusi Tie. Kirja-arvostelu: Reijo Telaranta 30.6.2020 "Kun valtiotieteen tohtori ryhtyy availemaan Raamatun lupauksia tulevaisuudesta ja toivosta, tuloksena o...
More

Uutta yhteisöä etsimässä (2017)

– Seitsemän näköalaa politiikasta, uskonnosta ja arvoista 〉 Julkaistuja kirja-arvosteluja Pelastaako ekologinen liike tulevaisuutemme, ja miten juutalaisuus on vaikuttanut eurooppalaiseen lainsäädäntöön? Mitä taloudellinen ja henkinen liberalismi on saanut aikaan, ja miten 1600-luvulla alkanut valistuksen ideologia näkyy tänäänkin? Millainen olisi juutalais-kristillinen toivon näköala? Jouko Jääskeläinen hakee vauhtia uusilta ja vanhoilta talousteoreetikoilta kuvatessaan kristinuskon varhaisinta vaikutusta ja islamin historiaa. Hän ei tyydy jakamaan maailmaa hengelliseen ja maalliseen, ...
More

Juhlien juhlat (2010)

Kirjaesittely: Juhlien juhlat – havaintoja Raamatusta ja kalenterista (2010) Monet tämän päivän juhlat ja perinteet juontavat juurensa vuosituhansien taakse Raamatun juhlaperinteisiin, tapoihin ja tapahtumiin. Juutalaisen kulttuurin tuntuja, VTT Jouko Jääskeläinen avaa juhlien raamatunhistoriallisia taustoja ja juhlaperinteiden sanomaa. Kirjan keskeinen lähdeteksti on Kolmannen Mooseksen kirjan luku 23, jossa Jumala ilmoittaa Israelille juhla-ajat. Näihin juhla-aikoihin ovat kätkettyinä maailmanhistorian tärkeimmät tapahtumat, Jumalan suunnitelma pelastusteoista, joista osa on jo tapahtu...
More

Juhlien juhlat: internet-lähteet

Tältä sivulta löydät kirjassa Juhlien juhlat (2010) mainitut internet-lähteet. "Kirjaa valmistellessani on vahvistunut havaintoni siitä, että keskustelujen uusimmat näkökulmat löytyvät internetistä. Tämä tosiasia lisää samalla lähdekritiikin tarvetta, koska monia näin julkaistuja tekstejä ei ole ennakolta asiaa ennestään tuntevien henkilöiden toimesta kritisoitu. Jotta internetistä saatu aineisto olisi suhteellisen helposti lukijan käytettävissä, olen tallettanut kotisivuilleni kirjassa esitetyt viitteet. -- Aineistot internetissä muuttuvat, joten olen tallettanut käyttämäni aineistot myös it...
More

Yhteisöllisyys juutalaisessa kansallisuusajattelussa ja Israelin valtion itsenäisyysjulistuksessa (2008)

– Jouko Jääskeläisen yleisen valtio-opin väitöskirja. Israelin valtion itsenäisyysjulistus annettiin toukokuussa 1948 eli 60 vuotta sitten.  Sen sisällöllä on historiallinen ja poliittinen taustansa itsenäistymistä edeltäneessä ajassa. Jouko Jääskeläinen selvitti väitöskirjassaan yhteisöllisyyttä juutalaisessa kansallisuusajattelussa ja Israelin valtion vuoden 1948 itsenäisyysjulistuksessa. Jääskeläinen on kehittänyt kolmiulotteisen yhteisöanalyysin, jonka avulla arvioidaan mainitun julistuksen ja sen taustalla olevan monimuotoisen juutalaisen kansallisuusajattelun arvoja ja käytännön toimint...
More

Arvomme – mistä ne tulevat? (2007)

Arvojemme alkuperän äärellä. Mikä on vapauden ja vastuun suhde ihmisen elämässä – sekä yhteiskunnassa? Perinteisesti yhteiskunnissa on korostettu järjestystä eli sitä, että kaikkien on elettävä tietyllä tavalla. Uudempi ajattelu korostaa ihmisten henkilökohtaista vapautta. Kristinusko ja juutalaisuus ovat vaikuttaneet monien yhteiskuntien arvoihin ja rakenteeseen. Jouko Jääskeläinen nostaa pamfletissaan esille keskeisiä ajatuksia oikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa. Hän hahmottelee yhteisöllistä näkökulmaa, jossa yksilön vapaus ja yhteisön arvot eivät ole ristiriidassa. Hän etsii tämän ...
More