Reijo Telaranta Seurakuntalainen.fi

Mitä löytyy, kun Euroopassa laajasti vaikuttavia ideologioita ja uskontoja tutkitaan talousmoraalin, yksilömoraalin, tietämisen ja instituutioiden rakentamisen näkökulmista? Millaisia asioita tällainen syvältä luotaava ja järjestelmällinen analyysi paljastaa meistä ja yhteiskunnistamme? Valtiotieteitten tohtori Jouko Jääskeläisen tavoitteena on selvittää, miten ristipaineissa elävissä länsimaisissa yhteiskunnissa olisi löydettävissä uudenlainen yhteisöllisyys. Olisiko sellainen toteutettavissa, vaikka yhteiskuntia nakertavat moraalikato, syrjäytyminen, sokea luottamus tietoon sekä talouselä...
More

Uutuuskirja kysyy: Millaisen yhteisön tarjoavat eri aatteet?

Kristiina Kunnas KD-lehti – Tämä on ollut kuin vaellus, jonka jälkeen tunnen saaneeni kasaan instrumentteja, joilla voi asioita arvioida, sanoo Jouko Jääskeläinen, joka halusi kirjassaan selvittää erilaisten yhteiskuntajärjestysten yhteisöllisyyttä, suhdetta talouteen ja politiikkaan, sekä yksilön moraalin merkitystä. Hän käy uutuuskirjassaan läpi seitsemän eri näkökulmaa. Jouko Jääskeläisen uutuuskirja esittelee seitsemän aatteen yhteisöllisyyden ja arvot. Kirjan kirjoittaminen alkoi oikeastaan jo 45 vuotta sitten. Parikymppinen valtiotieteiden opiskelija kuului Suomen Kristillisen ...
More

Suomen Viikkolehti Joukon kirjasta

  Vuoden 1972 helmikuussa Jouko Jääskeläinen löysi riemuvuoden. Kolmannen Mooseksen kirjan käsky maan omistusoikeuksien palauttamisesta oli varmasti ollut tuttu Tampereella tiedotusoppia opiskelleelle nuorelle miehelle ennestäänkin, mutta tuolloin hän havahtui sen merkitykseen. – Riemuvuosi jäi kohta 50 vuodeksi elämääni, Jääskeläinen kertoo.   Laki löytyy sydämestä Jääskeläinen on sittemmin lukenut itsensä valtiotieteen tohtoriksi ja tehnyt pitkän uran politiikassa niin valtakunnallisesti Kristillisdemokraateissa kuin paikallistasolla Vantaan kaupunginvaltuutettunakin. Hengellinen koti o...
More

Juhlien juhlat (2010)

Kirjaesittely: Juhlien juhlat - havaintoja Raamatusta ja kalenterista (2010) Monet tämän päivän juhlat ja perinteet juontavat juurensa vuosituhansien taakse Raamatun juhlaperinteisiin, tapoihin ja tapahtumiin. Juutalaisen kulttuurin tuntuja, VTT Jouko Jääskeläinen avaa juhlien raamatunhistoriallisia taustoja ja juhlaperinteiden sanomaa. Kirjan keskeinen lähdeteksti on Kolmannen Mooseksen kirjan luku 23, jossa Jumala ilmoittaa Israelille juhla-ajat. Näihin juhla-aikoihin ovat kätkettyinä maailmanhistorian tärkeimmät tapahtumat, Jumalan suunnitelma pelastusteoista, joista osa on jo tapahtu...
More