Joustavuutta lasten hoitoon

Lastenhoitoon tarvitaan joustavia ratkaisuja

Viimeisin Väestöliiton perhebarometri kertoi, että lapsiperheille tärkeitä ovat joustavat työajat ja mahdollisuus itse valita sopivat lastenhoidon vaihtoehdot.

Kansalaisten toiveiden keskuksessa näyttäisi olevan eteneminen kohti Ruotsin mallia. Siellä vanhempainvapaita voi pitää lyhyemmissä jaksoissa ja pidemmällä aikavälillä kuin Suomessa. Osa-aikaiset työ- ja hoitovaihtoehdot ovat heillä luontevampia kuin meillä.

Budjetin yhteydessä kaupunginvaltuustossa ryhmämme esitti, että selvitettäisiin mahdollisuus kotihoidon tuen ja kerhojen vahvempaan rooliin kunnan palveluvalikoimassa.

Näyttäisi siltä, että kuntien kannattaa laajemminkin vahvistaa yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Entistä joustavammat työ- ja hoitoratkaisut vaativat rinnalleen esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja seurakuntienkin hoitamia kerhoja. Vahvistukoon hyvä työ ja yhteistyö tälläkin sektorilla.

Jouko Jääskeläinen
Kaupunginvaltuutettu, KD-ryhmän puheenjohtaja

Julkaistu Vantaan Sanomissa joulukuussa 2019