Kutsu eurooppalaiseen tiedeakatemiaan

Uusia jäseniä Euroopan tiede- ja taideakatemiaan (EASA)

[Uutinen 1.6.21]


“Euroopan tiede- ja taideakatemia (European Academy of Sciences and Arts) on nimittänyt jäsenikseen uusia suomalaisia tiede- ja taidemaailman edustajia. Kutsuttujen joukossa on myös vantaalainen valtiotieteiden tohtori Jouko Jääskeläinen. Vuonna 1990-perustettuun akatemiaan kuuluu jäseniä kautta maailman, painotetusti Keski-Euroopasta.

Jouko Jääskeläinen on pitkän käytännön poliittisen uransa ohella ja väitöskirjatyönsä jälkeen julkaissut useita yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä käsitteleviä julkaisuja. Viimeisin teos, ”Isänmaallisuus yhdentymisen ja kansallismielisyyden puristuksessa”, ilmestyi toukokuussa 2021 Ajatushautomo Kompassin kustantamana.

Akatemian tavoitteena on toimia monikansallisena ajatushautomona ja keskustelufoorumina ajankohtaisista teemoista yli tieteellisten ja kansallisten rajojen. Keskeinen tavoite on tukea yhdentyvää Eurooppaa ja tukea eurooppalaista yhteistoimintaa useissa eri laitoksissaan. Akatemia järjestää vuosittain keskimäärin n. 40 kansainvälistä seminaaria ja jakaa useita kansainvälisiä tunnustuspalkintoja.

Kevään nimityskierros jatkuu vielä. Akatemian jäseneksi ei haeta, vaan akatemian pysyvät jäsenet voivat tehdä akatemian johdolle esityksiä, joiden perusteet ensin arvioidaan. Uusiksi jäseniksi ehdotetut käyvät läpi useampivaiheisen valintamenettelyn. Kansainvälisen arviointiraadin lausuntojen perusteella akatemia nimittää uudet jäsenet.

Akatemia on jakautunut kahdeksaan eri toimialueeseen (tiedekuntaan) tieteiden ja taiteiden eri aloilla ja siinä on noin kaksituhatta alansa poikkeuksellisen merkittävää kansainvälistä edustajaa. Mukana on mm. 40 Nobel-palkinnon saanutta tutkijaa.

Varadekaanina ja Suomen delegaation johtajana (yhteiskuntatieteet, taloustieteet ja oikeustieteet) toimii professori Juhani Laurinkari Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta.”

EASA:n kotisivut: https://www.euro-acad.eu/