Hyviä asiantuntijoita kannattaa kuunnella

Viisitoista vuotta sitten kirjoitin, hyviä asiantuntijoita kuultuamme, Suuren valiokunnan eli Eurooppa-asioita käsittelevän valiokunnan eriävässä mielipiteessäni Suomen ja eräiden muiden maiden liittymisestä euroalueeseen:

Käytännössä keskenään kiinteiden kurssien järjestelmä merkitsee riskin ottamista. Näin laajalla alueella toistaiseksi erillisten jäsenvaltioiden kansantaloudet voivat kehittyä eri tavoin. Eri jäsenmaissa noudatettava oma ja sittenkin suurelta osin itsenäinen talous- ja finanssipolitiikka aiheuttavat tosiasiallisia jännitystiloja kiinnitettyjen valuuttojen välille. Uudessa järjestelmässä euro kyllä kelluu valuuttamarkkinoilla, mutta euron valuuttakurssi ei tule sisältämään informaatiota pienten kansallisvaltioiden taloudellisesta tilanteesta.

Viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että teksti on pitänyt paikkansa. Huonot ratkaisut ja suoranainen epärehellisyys ovat aiheuttaneet melkoisia uhkia alueemme talouksille. Virheiden korjaaminen on rankkaa ja vaikeaa. Hyviä asiantuntijoita kannattaa kuunnella, ajoissa.