Oppi ja tunnustus tarvitsevat määrävähemmistösuojan

Kirkkolaki turvaa muun muassa oppiin ja tunnustukseen liittyvien keskeisten päätösten suojan niin, että muutokseen tarvitaan 3/4 enemmistö. Neljäsosa kirkolliskokouksen päättäjistä voi estää päätöksen, jonka se katsoo olevan ristiriidassa hyvän perintömme ja aikaisempien ratkaisujen kanssa.

Tämä on tarpeellinen asia tilanteessa, jossa monet aikamme ilmiöt pyrkivät hämärtämään jopa kirkon päätöksentekoa. Edellä kulkeneet ovat tarkoin miettineet tärkeitä asioita. Ei kannata kiirehtiä astumaan heikoille tien pientareille, kun vahva perustus on jo olemassa.

Hallinnollisissa asioissa määrävähemmistöön turvautumisessa kannattaa varmaan olla kohtuullisen pidättyväinen. Kaiken kaikkiaan kannattaa muistaa, että kirkon aktiivisuus ja toimemme evankeliumin asialla eivät rajoitu hallinnollisiin kysymyksiin tai rajoihin. Hyvää tulee ja voi tehdä “rajattomasti”! Evankeliumin tuleekin olla keskuksessa kaikessa kirkon työssä.