Uusmaalaisten ääni: maakuntavaltuusto hoitamaan metropoliasioita

Kävimme pari viikkoa sitten tiukan keskustelun ja sähköpostikierroksen metropolin asioista. Tiukan väännön jälkeen yhteiseksi kannaksemme muotoutui, että toimivin hallinnollinen ratkaisu laajalla metropolialueella perustuu vahvistetun maakuntaliiton malliin.

Täälläkin kuntaselvitykset ja vapaaehtoiset liitokset ovat mahdollisia. Kuitenkin paikallisen demokratian ja vaikuttamisen tarve korostuu entisestään, jos kuntia liittyy yhteen. Pohdiskelu toimivasta paikallisesta vaikuttamisesta on jäänyt aivan liian vähälle. Tältä osin tarvittaisiin voimakkaita toimenpiteitä, jopa nykyisten suurten kuntien jakaminen pienempiin toiminnallisiin alueisiin.

Alueella tarvitaan vahvaa verkostomaista yhteistyötä. Kaikki saavat silloin hyödyn siitä, mitä jotkut ovat kehittäneet ja keksineet. Osa eri selvityksissä mainituista ongelmista on riippumattomia hallinnollisista rakenteista. Esimerkiksi syrjäytyminen ja segregaatio johtuvat monista kulttuurisista ja taloudellisista seikoista.

Vahvan ja uusia toimihenkilöitä vaativan metropolihallinnon toteuttaminen edellyttäisi selkeätä visiota kuntalaisten arjen palveluiden parantamisesta ja eri alueilla asuvien kuntalaisten yhdenvertaisuuden lisäämisestä. Nykyisten taloudellisten näkymien perusteella ei kuitenkaan näytä ilmeiseltä, että kattavan metropolihallinnon luominen olennaisesti turvaisi tätä.