Rahoituksen romahduttaminen tuhoaisi myös usean järjestön kehitysyhteistyön

Perussuomalaisten ajatus verovähennyksestä kehitysyhteistyötä tukeville kansalaisille olisi hyvä ajatus, jos se lisättäisiin nykyisen työn päälle. Silloin voisimme tavoittaa kansainvälisen sopimuksemme 0,7 prosentista. Kuitenkin perussuomalaisten toistuvasti esittämä ajatus budjettirahoituksen romahduttamisesta osana verovähennysjärjestelmää koituisi katastrofiksi, joka romuttaisi myös kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen työn.

Nykymallin, noin viidentoista prosentin omavastuu eli järjestöjen oman rahoituksen osuus turvaa sen, että mihinkään hankkeeseen ei lähdetä kevyesti. Perussuomalaisten esityksessä työn rahoittaminen puoliksi lahjoitusvaroilla ja puoliksi valtion varoilla merkitsisi niin suurta muutosta, etteivät esim. kristilliseen maailmankuvaan toimintansa perustavien organisaatioiden hartiat ja voimavarat tähän enää muutaman vuoden päästä riittäisi.

Kaunis ajatus siitä, että järjestöjen työtä kohdeltaisiin silkkihansikkain, kun muuta työtä rapautettaisiin, ei myöskään ole realistinen. Kyseessä näyttääkin olevan uuden asennoitumistavan tarjoaminen, jotta saataisiin omat budjettivaihtoehdot jotenkin uskottaviksi. Samalla vuosikymmenien aikana rakennettu menestyksellinen valtion ja kolmannen sektorin yhteistyö kehitysyhteistyössä tulisi ajetuksi alas. Se olisi järjetöntä tuhlausta ja rapauttaisi kansalaisyhteiskuntamme uskon tulevaisuuteen.

Kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja,
kansanedustaja Jouko Jääskeläinen (KD)