Euroopalla on vakava ikääntymisongelma

Suomi on valitettavana edelläkävijänä eurooppalaisessa ikääntymisessä. Meidän ongelmiamme eivät ole ihmisten entistä pidempi elämä ja parempi terveys, vaan aivan liian pienet nuoremmat ikäluokat. Tämä sama ongelma kohtaa Eurooppaa hyvää vauhtia lähivuosikymmeninä.

Euroopalla on myös kaksi muuta suurta haastetta. Toinen on se, että uskonpuhdistuksen sivutuotteena syntyneet ns. protestanttisen etiikan ahkeruuden ja yritteliäisyyden periaatteet löytyvät tällä hetkellä vahvempina joistakin muista kulttuureista. Talouskasvua tai edes nykyisen tason säilyttämistä ei saada aikaan elvyttämällä rahataloutta vaan elvyttämällä ahkeruus, yritteliäisyys ja toinen toisistaan huolehtiva yhteisöllisyys uuteen kukoistukseen.

Kolmas ongelma ovat taloudellisesti huolettomat maat. Liika innokkuus yhteisvaluutan ajamisessa osoittautui virheeksi. Itse asiassa on käynyt juuri niin, kuin me aikanaan suuren valiokunnan eriävässä mielipiteessämme eurosta päätettäessä totesimme. Kovin erilaisia maita ja valuuttoja ei olisi pitänyt liittää liian pikaisesti keskenään kiinteään kurssiin. Näissä maissa, esimerkiksi Kreikassa, olisi pitänyt ensin laittaa oma talous kestävällä tavalla kuntoon.