Miten lapsemme voivat?

Pelastakaa Lapset ry:n julkaiseman kansainvälisen raportin mukaan lasten hyvinvointi on kääntynyt Suomessa laskuun. Edellisessä lasten hyvinvointivertailussa Suomi sijoittui toiseksi, kun tällä kertaa (2005–2010) Suomi oli pudonnut sijalle 14. Kehityksen indeksissä lasten hyvinvointia oli mitattu mm. lapsikuolleisuutta, lasten aliravitsemusta ja koulunkäyntiä vertaamalla. Yllättävää oli, että naapurimaamme Ruotsi putosi hyvältä kolmossijalta aina 19. sijalle asti.

Tilastollinen sijoittuminen hyvinvointimittausten kärkipäähän ei ole itsetarkoitus, mutta Suomen sijoituksen heikkenemisen arvioinnissa olennaista on se, ovatko jotkin osatekijät kääntyneet pysyvästi huonolle kehitysuralle. Asiantuntijat eivät osaa suoralta kädeltä arvioida tuloksen romahtamisen syitä, mutta uskovat taloustaantuman ja tuloerojen kasvun vaikuttavan suomalaislasten hyvinvointiin. Hyvinvoinnin sudenkuoppia Suomessa ovat esim. koulujen resurssipula, neuvolapalveluiden karsiminen ja harrastusmahdollisuuksien väheneminen.

Jätin elokuun 3. päivänä hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus arvioi suomalaisten lasten hyvinvoinnin kehittymistä ja olisiko hallituksen mielestä syytä ryhtyä joihinkin erityisiin korjaaviin toimenpiteisiin lastemme hyvinvoinnin tulevaisuuden turvaamiseksi.