Itsenäisyys, kristillinen arvoperusta, yhteistyö

Joukon ajatuksia eurovaalien alla

Saimme keskeiset vaikutteet kulttuurille, koululle ja kirkolle Euroopasta. Tätä kristillistä perintöä ei saa tärvellä huonolla taloudenhoidolla eikä ääriliberalismilla. Vanheneva ja moniarvoistuva Eurooppa tarvitsee paluuta elämänmyönteisiin ja rakentaviin kristillisiin arvoihin.

Valtio ei ole itsetarkoitus, vaan tärkeintä ovat kansalaiset ja perheet. Edelleenkin perhe on se yhteiskunnan perussolu, jonka varassa yhteisöllisyytemme nousee tai kaatuu. Euroopan Unionin tulee keskittyä kansainvälistä yhteistyötä vaativiin asioihin. Näitä ovat esimerkiksi pelisäännöt kansainvälisessä kaupassa, ympäristönsuojelussa ja esim. terrorismin vastaisessa työssä.

Kansalliseen päätöksentekoon kuuluva verotus kohtaa tällä hetkellä kovenevia haasteita, koska yritykset ja valtiot kilpailevat edullisimmasta verotuksen tasosta. Tarvitaan pelisäännöt, joilla turvataan työrauha huolehtia kansalaisista myös verotuksen keinoin.

EU jäsenmaineen on merkittävä kehitysyhteistyön vaikuttaja. Tarvitaan periaatteita siitä, miten eri vaiheissa toteutuva arvonnousu jaetaan eri tekijöille. Pelkkä tuen lähettäminen ei korvaa menetyksiä, joita kehitysmaille aiheutuu.