Lapsiperheille tukea ja vaihtoehtoja

Pääministeri Jyrki Katainen kantoi huolta kotiäitien työllistymisestä ja eläkkeistä. Vertauskohtana olivat olot Ruotsissa.

Ehkä suurin yksittäinen syy pienten lasten vanhempien joustavaan työssäkäyntiin Ruotsissa löytyy ainakin näin ulkopuolisen tarkkailijan arvion mukaan työmarkkinoiden joustavuudesta. Ruotsissa vanhempainrahakautta voi pitää pätkissä ja jaksoissa lapsen seitsemän ensimmäisen ikävuoden aikana. Samoin vanhempainrahakauden kustannukset on tasattu vakuutusjärjestelmällä.

Suomessa on pitkä matka siihen, että EK (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja työntekijäjärjestöt sopisivat näin joustavista työssäkäyntiehdoista. Syytä kyllä olisi ottaa nämä asiat neuvottelupöytään. Toivottavasti pääministeri Jyrki Kataisen kommentit eilen Tukholmassa Ruotsissa tätä vauhdittavatkin.

Nopeampi ja helpompi ratkaisu saataisiin varmaan vanhempainrahakauden ja sairaan lapsen vuoksi pidettyjen hoitovapaiden kustannusten tasauksesta. Tällä hetkellä kustannuksia syntyy epätasa-arvoisesti, koska työnantajalle koituu menoja sen mukaan, mikä on työntekijöiden ikä- ja sukupuolijakauma.

Oikea tie työvoiman tarjonnan parantamisessa olisi edistää työmarkkinoiden joustoja ja kustannusten tasausta. Suuri vahinko saataisiin aikaan, jos Suomessa leikattaisiin nykyisiä ainakin jossakin määrin eri vaihtoehdot turvaavia lastenhoidon vaihtoehtoja. Nämä sosiaaliset edut ovat sentään luoneet kohtuullista tasa-arvoa eri hoitomuotojen ja eri elämäntilanteiden välille. Valitettavasti nyt jotkin kunnat ovatkin leikkaamassa maksamiaan kotihoidon paikallisia kuntalisiä.

Lapsiperheet tarvitsevat tukea ja vaihtoehtoja. Kaikenlainen olojen ja elämän hankaloittaminen on tiukasti torjuttava.