Viisaita SUPERajatuksia lasten päivähoidosta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER on julkaissut kiintoisan tutkimuksen jäsentensä käsityksistä päivähoitotyössä. Monet havainnot ansaitsevat tulla mainituiksi tässäkin.

Kuntien päivähoidossa oli vuonna 2010 yksivuotiaista yksi prosentti, kaksivuotiaista 48% ja 5-vuotiaista 72%. Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan päivähoidon riskitekijöitä ovat lapsen liian varhainen ikä hoitoon tultaessa, liian pitkät hoitopäivät, liian suuret ryhmät ja usein vaihtuvat tai epäpätevät hoitajat.

Päivähoito kuuluu koko lailla tasaisesti joko opetustoimen tai sosiaalitoimen alaisuuteen. Kolmasosa jäsenistä oli määräaikaisessa työsuhteessa, onneksi yleensä sentään alle kahden vuoden jaksolla, mutta vastaajista vain neljäsosa oli määräaikaisia omasta halustaan.

Jäsenet haluaisivat ryhmäkokokaton uuteen valmisteltavaan varhaiskasvatusta koskevaan lakiin, ennen kaikkea lasten yksilöllisen huomioimisen varmistamiseksi. Liitto mainitsee erityisenä perusteluna sen, että päiväkotilapset sairastavat jopa kaksi kertaa niin paljon kuin kotona hoidettavat.

Vastaajat toteavat muun muassa, että hiljaiset lapset voivat jäädä huomiotta, kun levottomasti ja aggressiivisesti käyttäytyvät vievät ajasta liikaa. SUPER toivoo, että pienimpien päivähoitoa tarvitsevien lasten, alle 3-vuotiaiden hoito järjestettäisiinkin pääosin ryhmäperhepäivähoitona. Kolmentoista tavoitteen listalle mahtuu myös maininta subjektiivisen päivähoito-oikeuden tekemisestä osapäiväiseksi, jos tarvetta kokopäivähoitoon ei ole opiskelun, työn tai sairauden takia.

Tärkeitä havaintoja, lisää löytyy yllä olevasta linkistä. Voit kommentoida tätä artikkelia myös sähköpostillani jouko.jaaskelainen(AT)eduskunta.fi